Thursday, July 1, 2010

Lớp nhị niên 10 - Khóa 9- Sư Phạm Ghềnh Ráng Quy NhơnLớp nhị niên 10 - Khóa 9- Sư Phạm Ghềnh Ráng Quy Nhơn

Những hình ảnh chụp lưu niệm trong đợt tập Văn Nghệ (11/1971) tại trường SƯ PHẠM GHỀNH RÁNG QUY NHƠN của lớp NHỊ NIÊN 10 – Khóa 9
(Hình của ĐOÀN THANH THỦY)

Post a Comment