Sunday, May 5, 2013

THÔNG BÁO KHÓA 10 SPQN MỜI HỌP MẶT

THÔNG BÁO KHÓA 10 SPQN MỜI HỌP MẶT KỶ NIỆM 40 NĂM NGÀY RA TRƯỜNG


 (Thông báo này Thủy nhận được từ Email của CHÍ THÀNH tức “THÀNH ĐẦU BẠC” gửi cho Thủy sáng nay. Bạn nhờ thông báo dùm !)


Hình kỷ niệm ” Nhớ về SPQN” của Chí Thành chụp tại Sài Gòn – May 05/2013

Post a Comment