Sunday, May 5, 2013

Nhạc Cung Đình Huế


*

Tôi thích nghe " Nam Ai " - Nhac Cung Đình Huế!

( Vietnamese Traditional Music )

*


Nghệ sĩ Tôn Thất Toàn (đàn nguyệt) hoà tấu cùng nghệ sĩ Nguyễn Cẩn (đàn tỳ bà) tại Quy Nhơn . Ảnh tư liệu của Đoàn Thanh Thuỷ, cháu ngoại cụ Nguyễn Cẩn. 

*

Ngoại tôi - Khu 6, Quy Nhơn, Bình Định, VN ( Hình chụp trước 1975 )
*

Đoàn Thanh Thủy- Quy Nhơn - BĐ - VN          (Email: doanthanhthuyqn@gmail.com)

Post a Comment