Monday, October 10, 2011

TIẾC THƯƠNG ANH NGUYỄN ĐÌNH LƯƠNGNGUYỄN ĐÌNH LƯƠNG
Thị Trấn Phú Phong, Tây Sơn, Bình Định

Anh Bốn Lương
(ảnh chụp của Đoàn Thanh Thủy - QN 2001)


***

TIỄN BẠN VÀO NAM ĐÁNH CÁ

(Tặng anh em bạn chài Khu 2 - Quy Nhơn)


Sóng động chim di xót xa cồn

Buồn vương mặt nước khói hoàng hôn

Gió mùa xúi bạn về phương ấy

Chén rượu tiễn đưa lặng cả hồn


Quy Nhơn 1980

Nguyễn Đình Lương

-----------)O(------------

Post a Comment