Monday, October 10, 2011

KHÓC BẠN

KHÓC BẠN
(Nghe tin anh Nguyễn Đình Lương từ trần - 7 giờ sáng ngày 10/10/2011)

Anh Bốn Lương ơi! Muộn hết rồi!
Những ngày thơ , nhạc, vẽ…rong chơi,
Nghe anh giờ “muốn quay về núi”(*)
Em ngỡ “Tây Sơn” – anh nghỉ ngơi.
Té ra anh Bốn ra đi thật
Tin buồn đau nghẹn điếng trời cao
Viết bài đưa tiễn vào câu nhạc,
Vào sắc mây sầu lạnh buốt trăng sao…

Khi nhớ anh, lòng hẹn …gặp trăng sau…
Giờ quá muộn , anh ơi ! Còn đâu nữa!
Ngày em xa, trời Quy Nhơn nghiêng ngửa
Mưa lũ tơi bời có gặp được anh đâu!
Ở nơi này , em đốt nén tâm hương:
Cầu Anh Linh siêu thoát cõi Thiên Đường
Từ Tây Sơn thẳng đến Tây Phương
Anh Bốn Lương ơi! Em vô cùng đau xót, tiếc thương!
Ca li 10/10/2011
Đoàn Thanh Thủy
-----------------------------------0----------------------------------
(*) tên tập thơ mới xuất bản của anh
Post a Comment