Sunday, July 3, 2011

MÁ THĂM ĐỨC & KIỆT (3/7/2011)


Tối qua, từ nhà Lộc về, má & Hạnh nghỉ lại nhà Đức.
Do đó sáng 03/07 , Phúc và 2 Nguyệt cùng Mậu & Hồng, Trang & Thái với Lộc gặp nhau tại đây!
Vui chơi đến chiều mát mới thôi.
Post a Comment