Monday, July 18, 2011

Má đi San Jose

Ngày 16&17/7/2011: Má & Hạnh được Mậu chở đi thăm dì Hà & Chú Bình tại San Jose.
Nhân dịp này má đến thăm mẹ của Mậu .
Post a Comment