Sunday, July 3, 2011

Má thăm Lộc & Michell (2/7/2011)Má & Hạnh được Mậu & Hồng chở đến thăm nhà Lộc , tham dự buổi tối liên hoan " cộng đồng cùng chung ngõ " : LÁNG GIỀNG THÂN THIỆN.
(Mừng ngày lễ ĐỘC LẬP - 4/7)

Post a Comment