Sunday, June 5, 2011

CHÙA KIM QUANG - SACRAMENTO - 05/06/2011

Hình ảnh sinh hoạt cộng đồng Phật Tử chùa Kim Quang - Sacramento - California - USAVĂN NGHỆ & TIỆC CHAY " Tình Thầy Nghiã Bạn " - CHÙA KIM QUANG - Ngày 05/6/2011
Sacramento - California
Post a Comment