Tuesday, December 21, 2010

TĨNH LẶNG


TĨNH LẶNG (BONSAI 3) - tranh Đoàn Thanh Thủy - California 12/2010
Post a Comment