Thursday, December 30, 2010

THE END OF YEAR PARTY

Minh, Beverly, Thu, Vincent

Mậu, Túy, Lộc, anh Hùng, Thủy, Kiệt, Thái

Hồng, chị Thư, Lộc, Đức, Hạnh, Trang, Phúc

Thu Nguyet & Beverly Nguyen

Phúc, Hạnh, Má & Hồng

GẶP MẶT CUỐI NĂM (DL) TẠI NHÀ PHÚC & TÚY - SACRAMENTO - CALIFORNIA 2010


Post a Comment