Thursday, December 9, 2010

BEVERLY NGUYEN SWIM MEET AT ATLANTA CHAMPION (12/9/2010)

1 comment:

Đoàn Thanh Thủy said...

Mừng Beverly Nguyễn tham gia tại "Swim meet" - Alanta - USA:12/9/2010
Chúc cháu thành công tốt đẹp!
Thủy Đoàn