Friday, March 6, 2009

MẸMẸ (phác thảo chì) - Đoàn Thanh Thủy - Qui Nhơn 1980
*

MẸ

Mây bạc cuối chiều buồn tơi tả
Mẹ dáng gầy nôn nả gánh đường xa
Cánh cò mỏi mê quê mùa cũ
Sông im lìm ru ngủ nhịp cầu tre
*
Êm êm trăng tỏa đêm hè
Xa xa sương khói cuộn bờ bến xa


Post a Comment