Monday, February 23, 2009

THƠ ĐOÀN THANH THỦY


KHÔNG ĐỀ (2/09)

(1)

Muôn hồng nghìn tía cưu mang
Phất phơ mây nổi bàng hoàng dặm xưa
Thương nhau biết mấy cho vừa
Mưa khuya nắng sớm tư mùa ngẩn ngơ

Đoàn Thanh Thủy


ĐI & NGỦ


Em đi về cuối phố
Bóng chiều quá ngây ngô
Ta ngồi chưa nóng chỗ
Câu thơ đã len vô
*
Ra về mưa rớt hột
Ướt át giữa phi trường
Sợ rã câu thơ lạ
Lớ ngớ ngả ba đường
*
Đường này rẽ vào thơ
Đường kia băng phố chợ
Con đường thương dễ sợ
Vừa đi vừa ngủ mơ


Đoàn Thanh Thủy


Post a Comment