Tuesday, September 12, 2017

Nguyễn Đình LươngNguyễn Đình Lương

TIỄN BẠN VÀO NAM ĐÁNH CÁ
(Tặng anh em bạn chài Khu 2 – Quy Nhơn)
Sóng động chim di xót xa cồn
Buồn vương mặt nước khói hoàng hôn
Gió mùa xúi bạn về phương ấy
Chén rượu tiễn đưa lặng cả hồn
Quy Nhơn 1980
Nguyễn Đình Lương
***
Nguyễn Đình Lương 

Thị trấn Phú Phong – Tây Sơn – Bình ĐịnhKHÓC BẠN

Anh Bốn Lương ơi ! Muộn hết rồi !
Những ngày thơ , nhạc, vẽ…rong chơi,
Nghe anh giờ “muốn quay về núi” (*)
Em ngỡ “Tây Sơn” – anh nghỉ ngơi.

Té ra anh Bốn ra đi thật
Tin buồn đau nghẹn điếng trời cao
Viết bài  đưa tiễn  vào câu nhạc,
Vào sắc mây sầu lạnh buốt trăng sao…

Khi nhớ anh, lòng hẹn …gặp trăng sau…
Giờ quá muộn , anh ơi ! Còn đâu nữa!
Ngày em xa, trời Quy Nhơn nghiêng ngửa
Mưa lũ tơi bời có gặp được anh đâu!

Ở nơi này em đốt nén tâm hương
Cầu Anh Linh siêu thoát cõi Thiên Đường
Từ Tây Sơn thẳng đến Tây Phương
Anh Bốn Lương ơi ! Em vô cùng đau xót, tiếc thương !

California - 10/10/2011
Đoàn Thanh Thủy
-------------------------------------------
(*) tên tập thơ mới xuất bản của anh

https://sites.google.com/site/bachthuy/nguy%E1%BB%85n%C4%91%C3%ACngl%C6%B0%C6%A1ng
Post a Comment