Wednesday, June 13, 2012

Video Kỷ Niệm 50 năm SPQN

KỶ NIỆM 50 NĂM NGÀY THÀNH LẬP TRƯỜNG SƯ PHẠM QUY NHƠN
(Hội Cựu GS SPQN Bắc Cali tại San Jose - 10/6/2012)
***


*
*
*
*
*
*
*

Xem thêm đầy đủ "Video Clip" trên trang: http://dangcuc.blogspot.com

Post a Comment