Sunday, June 17, 2012

Congratulations "Beverly Nguyen & Thu Tran"Congratulations "Bevervy Nguyen & Thu Tran"
Chúc Mừng Beverly & Thu đã tốt nghiệp High School, chuẩn bị vào Đại Học.
Tiệc mừng tổ chức tại nhà Mậu&Hồng - Davis Sacramento - Cali.

Post a Comment