Monday, August 30, 2010

HOA HỒNG BẠN TẶNG

3 comments:

Đoàn Thanh Thủy said...

Cảm ơn bạn MT đã tặng những đóa hồng tươi đẹp!
Chúc bạn luôn vui!
Thân,
ĐTT

vu van dai lang said...

Hoa hồng phương xa
Mơ về quê nhà
Lâm lâm rừng mộng xanh
Thanh thanh xanh màu thủy

Đoàn Thanh Thủy said...

Cảm ơn Vu Van Dai Lang ghé thăm và cảm nhận vui vui!...Hình như "chơi chữ" phải không ?
Chúc Dai Lang vui!
Thân,
ĐTT