Sunday, July 5, 2009

SƯƠNG TAN


SƯƠNG TAN

Lạc lòng như giọt sương mai
Khi nhòa, khi lóe …hình ngoài thế thôi
Hoa lòng nở đóa mồ côi
Sương tan bất chợt, núi đồi rực xanh

Đoàn Thanh Thủy


Post a Comment