Wednesday, July 4, 2018

Happy 4th of July!

HAPPY 4th of JULY , 2018
Good Luck for Everyone!
*
Chúc Mừng Ngày Lễ Độc Lập tại Sacramento, Hoa Kỳ
Fourth of July 2018, Carmichael, California 
(Ngày 4 tháng 7 năm 2018 chụp tại Carmichael, CA) Hình của anh Henrik Nguyễn

Nhấp vào link này xem hình =>> https://photos.google.com/share/Post a Comment