Wednesday, May 23, 2018

Tiếng đàn - Cốc VũTiếng đàn (Cốc Vũ) - Tranh Đoàn Thanh Thủy (2009)
*
CHỖ NẰM
Bằng lòng chiếc lá trong tay
Bám chân trên mảnh đất cày ngàn năm
Mơ màng bóng nguyệt xa xăm
Chắc chi còn một chỗ nằm riêng ta
Đoàn Thanh Thủy