Thursday, February 22, 2018

Luna New Year 2018 - Áo dài Pictures

Hình ảnh "Áo Dài VN" trong những ngày Tết ở Sacramento (Feb-2018)


Hạnh & Hồng (Nguyên Đán) Sacramento

Trang & Kaitlin