Thursday, December 25, 2014

Noel 2014

Merry Christmas!
*


 
Vinh danh Thiên Chúa trên trời.
Bình an dưới thế cho người thiện tâm!
*
"Chúc Mừng Giáng Sinh!"


Post a Comment