Tuesday, September 17, 2013

Hội ngộ Nguyễn Đình Chúc và vợ chồng Phạm Đính ( Khóa 11SPQN ) tại thủ phủ California

Rất vui khi được NGUYỄN ĐÌNH CHÚC & vợ chồng PHẠM ĐÍNH ghé thăm nhà.
(Hai bạn Chúc và Đính là GS SPQN khóa 11 : 1972-1974)

*
Chúc, Thủy, Đính và phu nhân

Hạnh, Chúc, Thủy , Đính  - Sacramento 17/9/2013
" Tình Nghĩa Đồng Môn Sư Phạm Quy Nhơn gắn bó keo sơn!"
Một ngày tuyệt vời - trên cả tuyệt vời!

Post a Comment