Saturday, April 6, 2013

Mom was at Hospital


 
"Mom is OK !"

Hôm qua Hồng đưa má vào Bệnh viện để thay lại máy trợ nhịp tim, (qua phẩu thuật), hôm nay má đã bình ổn và chuẩn bị làm thủ tục về nhà! Xin cảm ơn Trời Phật độ trì và các Bác Sĩ , Y tá, cùng  Nhân viên của Bệnh viện Merci đã hết lòng cứu chữa!
(Down town Scramento April 6, 2013)
Post a Comment