Friday, March 15, 2013

Hoa Trong Vườn 3/15/2013

Flowers in My GardenQua mùa đông , đa số các loài hoa ngắn ngày đều rụi tàn, Hạnh phải bắt đầu trồng lại ( từ sau Tết AL ),
 nay một số cây đã trỗ hoa! (March 15, 2013)
Hoa tulip Apeldoorn màu đỏ. Hoa thủy tiên Daffodil - Yellow Trumpet màu vàng.
Hai loại này trồng một lượt nhưng hoa thủy tiên nở trước, hoa tuylip nở muộn hơn!

2 comments:

taruhan bola said...

actually i didn't know what mean fo this blog because it used of Vietnamese language

Đoàn Thuỷ said...

Thank you!
http://www.bolavegas.com/
Enjoy.