Thursday, February 14, 2013

Tết at Qui Nhơn

Pictures of the Tết at Qui Nhơn - Việt Nam


Thúy và các con : Sơn , Lâm & cháu Mai Thương

Chúc các con cùng các cháu : " AN VUI, HẠNH PHÚC, VẠN SỰ NHƯ Ý! "

Post a Comment