Friday, May 18, 2012

Lễ rước Xá Lợi Phật tại chùa Kim Quang


LỄ RUỚC XÁ LỢI PHẬT TẠI CHÙA KIM QUANG SACRAMENTO CALIFORNIA
Từ 8 giờ tối ngày 18 /5/ đến 20/5/2012 (28-29-30/4-ÂL)

Post a Comment