Sunday, April 1, 2012

Giỗ Tổ Hùng Vương
Giỗ Quốc Tổ Hùng Vương tại Hội Trường George Sim Community Center
6207 Logan St , Sacramento, CA 95824
(Chủ Nhật 01/04/2012)
Do Hội Cao Niên Sacramento tổ chức.


Post a Comment