Saturday, March 17, 2012

Cổ Nhạc Trung Phần - Tứ Đại Cảnh (Hòa tấu)


Ông ngoại tôi (Nguyễn Cẩn) và ông Tôn Thất Toàn
(Hình của Đoàn Thanh Thủy)
*
Tứ Đại Cảnh
(Nhạc Hòa Tấu - Nhã Nhạc Cung Đình Huế)

*http://youtu.be/fmHCVfO-_5A

*
*

Post a Comment