Friday, November 11, 2011

11-11-2011 Cali - QN

Hồng nhà Phúc : "HỒNG PHÚC"

Qui Nhon

California
***
Năm nay có 4 ngày rất đặc biệt: 1/1/11, 11/1/11, 1/11/11, 11/11/11, và thêm nữa: lấy 2 số cuối năm sinh + với số tuổi của bạn => kết quả sẽ bằng 111 ( tất cả mọi người đều có kết quả như vậy), mà tháng 10 có đến 5 thứ 7, 5 chủ nhật, 5 thứ 2, sự kiện chỉ xuất hiện 823 năm 1 lần. Năm đặc biệt như vậy gọi là năm "hạnh phúc". Nếu bạn gửi tin nhắn này cho 11 người thì 4 ngày tới "Hạnh Phúc"thật sự sẽ đến với bạn. Chúc tất cả hạnh phúc.
Theo: Bình Định Ngày Nay (Facebook)
Post a Comment