Thursday, March 10, 2011

MY EXHIBITION


"The atmosphere of the exhibition is filled with the magical sound of Dan tranh"
*********
HÌNH ẢNH LƯU NIỆM TẠI AVID READER
(PAINTING AND MUSIC)

HỒNG ( người giúp đỡ nhiều trong đợt trưng bày tranh tại Avid Reader )

Thuy Doan & Melanie Glover
( Melanie Glover : Davis Art Center Coordinator - 2nd Friday Art Abouts )

MELANIE GLOVER & HỒNG
(Melanie Glover : Điều phối viên Davis Art Center)

Bà Alzada (Chủ quản Avid Reader)

Người già thích nghe đàn tranh!

Tuổi trẻ cũng thích nghe đàn tranh!

"The atmosphere of the exhibition is filled with the magical sound of Dan tranh"

*************************************
Art About Flyer

(Tờ quảng cáo của Davis Art Center - Art Abouts)


THUY DOAN 'S PAINTINGS WILL BE ON EXHIBIT AT AVID READER
617 , 2 Second street , Davis , Sacramento , California .
March 11/2011 ( 5:30 -> 7:00 pm )

***************************

Tranh của Đoàn Thanh Thủy trưng bày tại AVID READER
Số 617 , Đường số 2 , Thành phố Davis , Sacramento , California.
Do Trung Tâm Nghệ Thuật Thành Phố Davis - Sacramento , Bang California tổ chức.
Thời gian : 1 tháng (Từ 11/3/2011 đến 11/4/2011)

Post a Comment