Saturday, May 22, 2010

NÚI & BIỂN


SÓNG

Thị phi chộn rộn
Tìm về biển khơi
*
Một chiều mưa rơi
Dấu tan theo sóng
*
Người - Ôi vô vọng
Sóng: Cười là vơi

ĐTTĐÁ

Thị phi hỗn độn
Tìm lên non cao
*
Một sớm mai nào
Dấu in trên đá
*
Người - Ôi thương quá
Đá: Nhập vào ta

ĐTT
Post a Comment