Saturday, December 19, 2009

Tranh KÝ HỌA & NGẪU HỨNG

2 comments:

NGUYỄN THANH HIỆN said...

"CẦM BẰNG"
...mà được gặp em...
NGƯỜI GIỮ GÁC KHUÊ VĂN

Đoàn Thanh Thủy said...

Cảm ơn anh Nguyễn Thanh Hiện đã sang thăm và để lại nhận xét "CẦM BẰNG"...
Chúc anh luôn vui!
ĐTT