Saturday, September 19, 2009

SANG SÔNG

NGÀY 09/09/2009 LỄ ĐƯA DÂU "BẠCH THÙY" VỀ CẢNH AN 1 - PHƯỚC THÀNH
(Cảnh lúc sang sông)Post a Comment