Thursday, April 19, 2012

VẼ TRANH

Nhã TrầnVẼ TRANH

Em đã vẽ đời tôi lên trang giấy
Rồi xóa bôi theo cảm xúc từng ngày
Em chấm phá theo chất liệu chua cay
Đời tôi như bảng pha màu nham nhở .
Xin hãy vẽ tình yêu tôi trong trí
Một màu thôi ,màu của những yêu thương
Nếu có thể thêm một chút vấn vương
Em sẽ thấy tình tôi là tuyệt tác .
Xin hãy vẽ cả em vào trong đó
Vẽ đôi ta luôn sóng bước cùng nhau
Với phong nền nhiều ý nghĩa thương đau
Em sẽ thấy tình yêu là bất diệt .

NHÃ TRẦN
(CRC Sacramento California)

***
"Sáo Nhỏ" - tranh Thủy Đoàn

Thursday, April 5, 2012

Monday, April 2, 2012

Vân-Ánh Vanessa Võ

Vân-Ánh Vanessa Võ

(510)996-8457
dantranhviet@yahoo.com
www.vananhvo.com

TedxSanJoanquin - Vanessa Vo - Breathing New Air into Tradition
http://www.youtube.com/watch?v=6ooMvRHGV7g
*Sunday, April 1, 2012

Giỗ Tổ Hùng Vương
Giỗ Quốc Tổ Hùng Vương tại Hội Trường George Sim Community Center
6207 Logan St , Sacramento, CA 95824
(Chủ Nhật 01/04/2012)
Do Hội Cao Niên Sacramento tổ chức.